Wat moet ik doen bij een klacht?

Eventuele klachten moeten binnen de 8 dagen na levering schriftelijk aan ons worden doorgegeven.